Skuteczna ochrona przed potem− przez cały dzień

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Wobec różnych możliwości i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą internet, i z myślą o bezpieczeństwie tak Użytkowników, jak i naszym własnym, ustanawiamy kilka ramowych warunków korzystania z naszego serwisu, prosząc jednocześnie Użytkowników o wyrozumiałość i przestrzeganie wskazanych warunków.

1. AKTUALIZACJA OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU

Ze względu na stale pojawiające się zmiany techniczne i prawne jesteśmy zmuszeni od czasu do czasu zmieniać bądź aktualizować obowiązujące warunki korzystania z serwisu. Dlatego przed każdorazowym korzystaniem z naszej strony należy sprawdzić datę wprowadzenia ostatnich zmian.

2. PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Wszelkie treści zawarte na tej stronie, włącznie z tekstami, zdjęciami i ilustracjami, plikami audio i video – jeżeli nie zaznaczono wyraźnie inaczej – stanowią własność Lornamead GmbH i bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą być powielane, zmieniane, przenoszone, ponownie wykorzystywane, ponownie udostępniane, odzyskiwane bądź użytkowane w inny sposób. Należy mieć na względzie, że naruszenie przysługującego nam prawa autorskiego i praw pokrewnych może podlegać odpowiedzialności karnej i cywilnej.

3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Serwis internetowy zawiera linki do stron internetowych innych oferentów. Lornamead GmbH nie udziela rękojmi i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne treści niezgodne z prawem lub też pozostałe formy naruszenia prawa na stronach internetowych innych oferentów. Informacje zawarte na niniejszej stronie opracowano i sprawdzono z należytą starannością. Strona ta ma charakter ogólnoinformacyjny i w żadnym wypadku nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. W związku z tym Użytkownicy powinni korzystać z porady lekarza bądź zaufanego specjalisty. Lornamead GmbH nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie. Użytkownik korzysta ze strony oraz pobiera dane na własne ryzyko. Lornamead GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu, zwłaszcza wywołane w zasobach danych, sprzęcie i oprogramowaniu Użytkownika.

72 hour protection
"To działa! Dokładnie tak,jak obiecuje produkt"Steve C., Lincs